Nyheter

2012-12-01
Nybro Verktygsservice ingår from detta datum i Kvarnstrands gruppen. Verksamheten fortsätter i samma lokaler, men har nu blivit bredare i sin tjänsteportfölj. Då vi nu även kan ebjuda service av verktyg på hyvlerisidan.

2010-08-02

Vi har flyttat verkstaden till större och ljusar lokaler. Vår nya adress är Emmabodavägen 12

2010-05-06

Ny maskin installerad, en Gerling Lödmaskin GLE 800 är nu idrift hos oss. 

 GLE Lödmaskin